Malmö Parkorientering

Inbjudan till etapp 1

Tisdagen den 25 Juni 2019

SlottsparkenSamling Mölleplatsen
Samlingsplats Google maps
Start mellan 17:00 och 19:00
Maxtid målet dras in 19:45
Banlängd 2800 meter
Karta Slottsparken
Kartskala 1 : 4000
Ansvarig Helena Westling
E-post helena.westling@envida.se
Avgift: 25 kr för deltagare upp till 20 år, 50 kr för alla andra.
Betala gärna med Swish till 1234641189 (inget riktnummer).

Kartan är ritad enligt Sprintnormen och här kan du läsa lite kort om vad det innebär.

Toalett och dusch saknas.
P-platser är begränsade så samåk gärna.
Använd gatorna i och runt Slottsparken.

Banlängden syftar på fågelvägen, banans karaktär innebär dock att den faktiska kortaste löpvägen är ca 1,5km längre.

Gångavstånd från Malmö C är ca 1,5km, närmsta busshållplatsen för stadsbussarna är Malmö Tekniska museet, knappt 500m från Mölleplatsen, se Skånetrafikens reseplanerare eller app för information om bussar.

Tillbaka till Malmö Parkorientering